Moc CIMC chở nhiên liệu PLG

Product Enquiry

Mô tả

Moc CIMC chở nhiên liệu PLG là loại móc chuyên dụng được thiết kế để chở nhiên liệu sinh học đảm bảo độ an toàn và bề bỉ với điều kiện môi trường tại Việt Nam.

Một số hình ảnh móc chở nhiên liệu PLG:

moc-cho-hoa-chat
moc chở nhiên liệu plg
moc-cho-hoa-chat
moc chở nhiên liệu plg
moc-cho-hoa-chat
moc chở nhiên liệu plg
moc-cho-hoa-chat
moc chở nhiên liệu plg

Thông số kỹ thuật cơ bản của moc chở nhiên liệu PLG:

thông số móc chở nhiên liệu plg

Liên hệ: 0967411789     Mail: cam.xechuyendunghanoi.com