Bơm hút chân không dành cho xe phun nước rửa đường tưới cây

Liên hệ: 0967411789

Product Enquiry

Mô tả

Bơm hút chân không dành cho xe phun nước rửa đường tưới cây

bom-hut-chan-khong-vong-nuoc
Bơm hút chân không vòng nước dành cho xe phun nước rửa đường tưới cây

Liên hệ: 0967411789

Bơm hút chân không vòng nước dành cho xe phun nước rửa đường tưới cây

Bơm hút chân không vòng nước dành cho xe phun nước rửa đường tưới cây

Bơm hút chân không vòng nước dành cho xe phun nước rửa đường tưới cây